ΘοδωρηςDab13
AK Syndicate 
WIN1 : 07319 18282d ago
LOSS0 : 17288 18282d ago
WIN1 : 07314 18282d ago
WIN1 : 07282 18282d ago
Show more ...
WIN2 : 17255 18282d ago
LOSS0 : 17231 18282d ago
LOSS0 : 17264 18282d ago
LOSS0 : 17295 18282d ago
WIN1 : 07328 18282d ago
LOSS1 : 37295 18282d ago
WIN1 : 07324 18282d ago
WIN3 : 07297 18282d ago
WIN1 : 07270 18282d ago
WIN1 : 07239 18282d ago
LOSS0 : 17210 18282d ago
LOSS0 : 17244 18282d ago
LOSS0 : 17268 18282d ago
LOSS0 : 17294 18282d ago
WIN1 : 07318 18282d ago
WIN1 : 07287 18282d ago
LOSS0 : 17253 18282d ago
LOSS0 : 17283 18282d ago
WIN1 : 07310 18282d ago
LOSS0 : 17283 18282d ago
LOSS0 : 17306 18282d ago
LOSS0 : 16730 18282d ago
WIN2 : 16760 18282d ago
LOSS0 : 16721 18282d ago
WIN1 : 06746 18282d ago
WIN1 : 06719 18282d ago
LOSS0 : 36683 18282d ago
LOSS0 : 16715 18282d ago
WIN1 : 06734 18282d ago
LOSS0 : 36027 18282d ago
LOSS0 : 16057 18282d ago
WIN1 : 06082 18282d ago
LOSS0 : 16056 18282d ago
WIN2 : 06086 18282d ago
WIN1 : 06056 18282d ago
LOSS0 : 16029 18282d ago
WIN1 : 06057 18282d ago
LOSS1 : 26025 18282d ago
LOSS0 : 16051 18282d ago
WIN1 : 06081 18282d ago
WIN1 : 06053 18282d ago
LOSS0 : 16022 18282d ago
LOSS0 : 36049 18282d ago
WIN1 : 06082 18282d ago
LOSS0 : 16048 18282d ago
LOSS0 : 16081 18282d ago
LOSS1 : 26108 18282d ago
WIN1 : 06137 18282d ago
WIN1 : 06110 18282d ago
LOSS0 : 16082 18282d ago
WIN1 : 06110 18282d ago
LOSS1 : 26077 18282d ago
WIN1 : 06106 18282d ago
LOSS0 : 16074 18282d ago
LOSS0 : 16987 18282d ago
LOSS0 : 17015 18282d ago
LOSS0 : 17052 18282d ago
WIN1 : 07083 18282d ago
LOSS0 : 17056 18282d ago
DRAW0 : 07088 18282d ago
LOSS0 : 17088 18282d ago
WIN1 : 07114 18282d ago
WIN1 : 07085 18282d ago
LOSS1 : 27056 18282d ago
LOSS1 : 37086 18282d ago
LOSS0 : 17111 18282d ago
DRAW1 : 17139 18282d ago
WIN3 : 07139 18282d ago
WIN3 : 07112 18282d ago
WIN1 : 07084 18282d ago
LOSS0 : 17055 18282d ago
LOSS1 : 27088 18282d ago
LOSS0 : 17117 18282d ago
LOSS0 : 17145 18282d ago
WIN1 : 07173 18282d ago
WIN1 : 07144 18282d ago
WIN1 : 07118 18282d ago
LOSS0 : 17087 18282d ago
WIN1 : 07118 18282d ago
WIN2 : 16877 18282d ago
LOSS0 : 16841 18282d ago
WIN1 : 06878 18282d ago
LOSS0 : 16851 18282d ago
WIN1 : 06891 18282d ago
LOSS0 : 16866 18282d ago
WIN3 : 06899 18282d ago
WIN1 : 06880 18282d ago
WIN1 : 06857 18282d ago
LOSS0 : 16826 18282d ago
WIN1 : 06862 18282d ago
LOSS0 : 16842 18282d ago
WIN1 : 06877 18282d ago
WIN1 : 06847 18282d ago
WIN1 : 06813 18282d ago
LOSS1 : 26790 18282d ago
WIN1 : 06820 18282d ago
DRAW0 : 06788 18282d ago
WIN1 : 06148 18282d ago
WIN1 : 06121 18282d ago
WIN2 : 16094 18282d ago
WIN1 : 06068 18282d ago
WIN1 : 06036 18282d ago
WIN1 : 06004 18282d ago
WIN1 : 05974 18282d ago
LOSS0 : 15943 18282d ago
LOSS0 : 15970 18282d ago
LOSS0 : 35999 18282d ago
WIN2 : 16029 18282d ago
WIN1 : 05999 18282d ago
WIN1 : 05971 18282d ago
WIN1 : 05940 18282d ago
LOSS0 : 35913 18282d ago
WIN1 : 05938 18282d ago
LOSS0 : 15909 18282d ago
LOSS0 : 15941 18282d ago
LOSS0 : 15971 18282d ago
WIN1 : 06002 18282d ago
LOSS0 : 15971 18282d ago
LOSS0 : 36002 18282d ago
WIN1 : 06034 18282d ago
WIN1 : 06004 18282d ago
LOSS0 : 15973 18282d ago
LOSS0 : 16099 391d ago
LOSS0 : 16132 391d ago
WIN1 : 06162 391d ago
LOSS0 : 16128 391d ago
LOSS0 : 16157 391d ago
LOSS0 : 16177 391d ago
WIN1 : 06205 391d ago
LOSS0 : 16179 391d ago
WIN1 : 06203 391d ago
WIN3 : 06171 391d ago
WIN1 : 05854 396d ago
WIN1 : 05827 396d ago
LOSS1 : 25796 396d ago
LOSS0 : 15826 396d ago
WIN1 : 05854 396d ago
WIN1 : 05827 396d ago
LOSS0 : 15796 396d ago
WIN2 : 15828 396d ago
WIN1 : 05795 396d ago
LOSS0 : 15767 396d ago
WIN1 : 05795 396d ago
LOSS0 : 15764 396d ago
LOSS0 : 15796 396d ago
LOSS0 : 15828 396d ago
WIN1 : 05857 396d ago
LOSS0 : 15829 396d ago
LOSS0 : 15852 396d ago
WIN1 : 05881 396d ago
LOSS0 : 35853 396d ago
WIN1 : 05878 396d ago
WIN1 : 05851 396d ago
WIN1 : 05817 396d ago
LOSS0 : 15791 396d ago
LOSS0 : 35821 396d ago
LOSS0 : 15852 396d ago
LOSS0 : 15483 432d ago
LOSS0 : 15513 432d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy