דור13
HardCoRLovers 
WIN2 : 15067 301d ago
LOSS0 : 35035 301d ago
LOSS0 : 15066 301d ago
LOSS1 : 25097 301d ago
Show more ...
WIN1 : 05125 301d ago
WIN2 : 15096 301d ago
WIN1 : 05067 301d ago
LOSS0 : 35034 301d ago
LOSS0 : 15060 301d ago
WIN1 : 05088 302d ago
WIN1 : 05060 302d ago
WIN1 : 05033 302d ago
LOSS0 : 25005 302d ago
LOSS1 : 25035 302d ago
WIN2 : 15066 302d ago
LOSS0 : 15033 302d ago
WIN1 : 05061 302d ago
WIN1 : 05032 302d ago
LOSS0 : 15006 302d ago
WIN2 : 15035 303d ago
LOSS0 : 15005 303d ago
LOSS0 : 15037 303d ago
WIN2 : 05068 303d ago
LOSS0 : 15039 303d ago
WIN1 : 05068 303d ago
WIN2 : 15111 303d ago
WIN2 : 15080 303d ago
DRAW1 : 15107 303d ago
WIN1 : 05231 303d ago
LOSS0 : 15172 303d ago
LOSS0 : 15177 303d ago
LOSS1 : 25177 303d ago
LOSS0 : 15024 303d ago
WIN1 : 05264 304d ago
WIN1 : 05234 304d ago
WIN1 : 05089 305d ago
LOSS0 : 14917 307d ago
LOSS0 : 24767 307d ago
LOSS0 : 14676 307d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy