ΔN̶DR̶ΣS M̶C͆13
Bolivia eSports 
LOSS0 : 15967 18288d ago
WIN1 : 06000 18288d ago
WIN1 : 05972 18288d ago
WIN1 : 05941 18288d ago
Show more ...
WIN3 : 15913 18288d ago
LOSS0 : 15908 18288d ago
LOSS1 : 35937 18288d ago
WIN1 : 05962 18288d ago
LOSS1 : 25935 18288d ago
LOSS0 : 15998 18288d ago
WIN1 : 06025 18288d ago
LOSS0 : 15992 18288d ago
WIN1 : 06024 18288d ago
WIN1 : 05993 18288d ago
WIN1 : 05963 18288d ago
WIN1 : 05930 18288d ago
WIN1 : 05899 18288d ago
WIN1 : 05869 18288d ago
WIN1 : 05838 18288d ago
LOSS0 : 15807 18288d ago
WIN1 : 05833 18288d ago
LOSS0 : 25807 18288d ago
WIN1 : 05835 18288d ago
WIN2 : 15822 18288d ago
LOSS0 : 35795 18288d ago
WIN1 : 05824 18288d ago
LOSS0 : 15793 18288d ago
WIN3 : 15817 18288d ago
LOSS0 : 15787 18288d ago
LOSS1 : 25815 18288d ago
WIN1 : 05844 18288d ago
WIN3 : 05811 18288d ago
WIN1 : 05784 18288d ago
WIN1 : 05753 18288d ago
LOSS0 : 15726 18288d ago
LOSS0 : 15752 18288d ago
WIN1 : 05778 18288d ago
LOSS0 : 15746 18288d ago
WIN1 : 05771 18288d ago
LOSS1 : 35744 18288d ago
WIN1 : 05774 18288d ago
WIN2 : 15746 18288d ago
LOSS0 : 14214 600d ago
LOSS0 : 14246 600d ago
LOSS1 : 24274 600d ago
WIN1 : 04302 600d ago
LOSS1 : 24272 600d ago
LOSS0 : 34303 600d ago
DRAW1 : 14336 600d ago
WIN1 : 04336 600d ago
LOSS0 : 14308 600d ago
DRAW0 : 04337 600d ago
LOSS0 : 24337 600d ago
WIN3 : 04366 600d ago
WIN1 : 04335 600d ago
LOSS1 : 24303 600d ago
LOSS1 : 24330 600d ago
WIN1 : 04357 600d ago
LOSS0 : 14328 600d ago
WIN1 : 04356 600d ago
LOSS0 : 14330 600d ago
WIN1 : 04361 600d ago
LOSS0 : 14334 600d ago
DRAW1 : 14362 600d ago
WIN1 : 04362 600d ago
LOSS1 : 34334 600d ago
WIN1 : 04362 600d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy