المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 278d ago
LOSS1 : 25582 278d ago
LOSS0 : 15611 278d ago
LOSS0 : 15643 278d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 278d ago
WIN1 : 05698 278d ago
LOSS1 : 25667 278d ago
WIN1 : 05701 278d ago
LOSS0 : 15673 278d ago
WIN1 : 05697 278d ago
LOSS0 : 15664 278d ago
LOSS0 : 15694 278d ago
WIN1 : 05721 278d ago
WIN1 : 05697 278d ago
WIN1 : 05669 278d ago
LOSS0 : 15640 278d ago
LOSS0 : 15672 278d ago
WIN1 : 05702 279d ago
WIN1 : 05667 279d ago
DRAW0 : 05633 279d ago
DRAW0 : 05633 280d ago
WIN1 : 05633 280d ago
DRAW0 : 05603 280d ago
WIN1 : 05603 281d ago
DRAW0 : 05580 281d ago
WIN3 : 05580 281d ago
WIN1 : 05550 281d ago
DRAW0 : 05506 281d ago
LOSS0 : 15506 281d ago
WIN1 : 05136 288d ago
WIN2 : 15111 288d ago
DRAW1 : 15085 288d ago
DRAW0 : 05085 288d ago
WIN2 : 15085 288d ago
LOSS1 : 25059 288d ago
WIN1 : 05084 288d ago
LOSS1 : 35053 288d ago
WIN1 : 05089 288d ago
LOSS1 : 25057 289d ago
DRAW0 : 05091 289d ago
LOSS1 : 35091 289d ago
DRAW1 : 15122 289d ago
LOSS0 : 15122 289d ago
LOSS0 : 15152 289d ago
WIN2 : 15189 289d ago
WIN1 : 05154 289d ago
WIN2 : 15128 289d ago
LOSS1 : 35102 289d ago
LOSS1 : 25136 289d ago
WIN2 : 15168 289d ago
WIN3 : 15138 289d ago
LOSS0 : 15108 289d ago
WIN3 : 05146 289d ago
WIN3 : 15119 289d ago
WIN3 : 15045 293d ago
WIN3 : 05015 293d ago
LOSS0 : 14991 293d ago
WIN1 : 05033 293d ago
WIN1 : 05002 293d ago
WIN1 : 04974 293d ago
DRAW1 : 14957 293d ago
LOSS0 : 34957 293d ago
WIN1 : 04987 293d ago
WIN1 : 04957 293d ago
DRAW1 : 14925 293d ago
WIN2 : 04925 293d ago
LOSS1 : 34895 293d ago
WIN3 : 14925 293d ago
LOSS0 : 14902 293d ago
LOSS0 : 14937 293d ago
DRAW0 : 04968 294d ago
WIN2 : 14968 294d ago
WIN1 : 04947 294d ago
WIN3 : 04928 294d ago
LOSS0 : 14901 294d ago
DRAW0 : 04925 294d ago
LOSS0 : 14925 294d ago
WIN1 : 04961 294d ago
LOSS2 : 34928 294d ago
WIN2 : 04958 294d ago
WIN2 : 14926 294d ago
WIN1 : 04892 294d ago
WIN3 : 04863 294d ago
LOSS0 : 14825 294d ago
DRAW1 : 14849 294d ago
WIN1 : 04849 294d ago
WIN3 : 14821 294d ago
WIN2 : 14795 294d ago
LOSS0 : 14772 294d ago
DRAW0 : 04807 294d ago
DRAW1 : 14807 294d ago
LOSS1 : 24807 294d ago
LOSS0 : 14835 294d ago
WIN2 : 14866 294d ago
WIN2 : 14844 294d ago
LOSS0 : 14814 294d ago
WIN2 : 14833 294d ago
WIN3 : 14800 294d ago
WIN1 : 04775 294d ago
LOSS1 : 34748 294d ago
WIN1 : 04778 294d ago
WIN2 : 14751 294d ago
LOSS0 : 16038 296d ago
WIN3 : 16064 296d ago
LOSS0 : 36034 296d ago
WIN2 : 16068 296d ago
LOSS1 : 36034 296d ago
WIN1 : 06073 296d ago
WIN3 : 06038 296d ago
LOSS0 : 16008 296d ago
DRAW0 : 06033 296d ago
LOSS0 : 36033 296d ago
DRAW0 : 06064 296d ago
LOSS0 : 16064 296d ago
LOSS0 : 16095 296d ago
WIN1 : 06121 296d ago
WIN3 : 06089 296d ago
LOSS1 : 26064 296d ago
LOSS0 : 16094 296d ago
DRAW0 : 06124 296d ago
WIN3 : 06124 296d ago
WIN1 : 06090 296d ago
LOSS2 : 36057 296d ago
WIN1 : 06088 296d ago
WIN1 : 06049 296d ago
DRAW0 : 06023 296d ago
LOSS0 : 16023 296d ago
WIN1 : 06049 296d ago
DRAW0 : 06018 296d ago
WIN3 : 06018 296d ago
WIN3 : 15986 296d ago
WIN1 : 05956 296d ago
LOSS0 : 15926 296d ago
LOSS0 : 15955 296d ago
LOSS0 : 15986 296d ago
LOSS0 : 16008 296d ago
WIN3 : 16033 296d ago
LOSS0 : 16005 296d ago
WIN1 : 06036 296d ago
WIN2 : 15760 305d ago
WIN1 : 05723 305d ago
WIN1 : 05695 305d ago
WIN1 : 05663 305d ago
LOSS1 : 35629 305d ago
WIN1 : 05664 305d ago
WIN3 : 05630 305d ago
DRAW0 : 05599 305d ago
LOSS0 : 15599 305d ago
LOSS0 : 15624 305d ago
WIN1 : 05647 305d ago
LOSS0 : 35615 305d ago
LOSS1 : 25652 305d ago
WIN1 : 05682 305d ago
WIN3 : 15656 306d ago
DRAW0 : 05629 306d ago
WIN3 : 05629 306d ago
WIN2 : 05602 306d ago
WIN1 : 05560 306d ago
LOSS0 : 15534 306d ago
WIN1 : 05565 306d ago
LOSS1 : 35538 306d ago
DRAW0 : 05571 306d ago
LOSS0 : 15571 306d ago
WIN1 : 05602 307d ago
WIN1 : 05573 308d ago
LOSS0 : 15540 308d ago
WIN1 : 05565 308d ago
WIN3 : 05541 308d ago
WIN1 : 05510 308d ago
DRAW0 : 05480 308d ago
LOSS0 : 15480 308d ago
DRAW0 : 05517 308d ago
WIN1 : 05517 308d ago
WIN3 : 05494 308d ago
DRAW0 : 05466 308d ago
LOSS0 : 15466 308d ago
LOSS0 : 15497 308d ago
WIN1 : 05525 308d ago
LOSS1 : 25506 308d ago
WIN2 : 15529 308d ago
WIN3 : 05494 308d ago
LOSS0 : 15462 308d ago
LOSS0 : 15487 308d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy