المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 336d ago
LOSS1 : 25582 336d ago
LOSS0 : 15611 336d ago
LOSS0 : 15643 336d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 336d ago
WIN1 : 05698 336d ago
LOSS1 : 25667 336d ago
WIN1 : 05701 336d ago
LOSS0 : 15673 336d ago
WIN1 : 05697 336d ago
LOSS0 : 15664 336d ago
LOSS0 : 15694 337d ago
WIN1 : 05721 337d ago
WIN1 : 05697 337d ago
WIN1 : 05669 337d ago
LOSS0 : 15640 337d ago
LOSS0 : 15672 337d ago
WIN1 : 05702 337d ago
WIN1 : 05667 338d ago
DRAW0 : 05633 338d ago
DRAW0 : 05633 338d ago
WIN1 : 05633 338d ago
DRAW0 : 05603 339d ago
WIN1 : 05603 339d ago
DRAW0 : 05580 339d ago
WIN3 : 05580 339d ago
WIN1 : 05550 339d ago
DRAW0 : 05506 339d ago
LOSS0 : 15506 339d ago
WIN1 : 05136 346d ago
WIN2 : 15111 346d ago
DRAW1 : 15085 346d ago
DRAW0 : 05085 346d ago
WIN2 : 15085 346d ago
LOSS1 : 25059 346d ago
WIN1 : 05084 346d ago
LOSS1 : 35053 347d ago
WIN1 : 05089 347d ago
LOSS1 : 25057 347d ago
DRAW0 : 05091 347d ago
LOSS1 : 35091 347d ago
DRAW1 : 15122 347d ago
LOSS0 : 15122 347d ago
LOSS0 : 15152 347d ago
WIN2 : 15189 347d ago
WIN1 : 05154 347d ago
WIN2 : 15128 347d ago
LOSS1 : 35102 347d ago
LOSS1 : 25136 347d ago
WIN2 : 15168 347d ago
WIN3 : 15138 348d ago
LOSS0 : 15108 348d ago
WIN3 : 05146 348d ago
WIN3 : 15119 348d ago
WIN3 : 15045 351d ago
WIN3 : 05015 351d ago
LOSS0 : 14991 351d ago
WIN1 : 05033 351d ago
WIN1 : 05002 351d ago
WIN1 : 04974 351d ago
DRAW1 : 14957 351d ago
LOSS0 : 34957 351d ago
WIN1 : 04987 351d ago
WIN1 : 04957 351d ago
DRAW1 : 14925 351d ago
WIN2 : 04925 351d ago
LOSS1 : 34895 351d ago
WIN3 : 14925 351d ago
LOSS0 : 14902 351d ago
LOSS0 : 14937 351d ago
DRAW0 : 04968 352d ago
WIN2 : 14968 352d ago
WIN1 : 04947 352d ago
WIN3 : 04928 352d ago
LOSS0 : 14901 352d ago
DRAW0 : 04925 352d ago
LOSS0 : 14925 352d ago
WIN1 : 04961 352d ago
LOSS2 : 34928 352d ago
WIN2 : 04958 352d ago
WIN2 : 14926 352d ago
WIN1 : 04892 352d ago
WIN3 : 04863 352d ago
LOSS0 : 14825 352d ago
DRAW1 : 14849 352d ago
WIN1 : 04849 352d ago
WIN3 : 14821 352d ago
WIN2 : 14795 352d ago
LOSS0 : 14772 352d ago
DRAW0 : 04807 352d ago
DRAW1 : 14807 352d ago
LOSS1 : 24807 352d ago
LOSS0 : 14835 352d ago
WIN2 : 14866 352d ago
WIN2 : 14844 352d ago
LOSS0 : 14814 352d ago
WIN2 : 14833 352d ago
WIN3 : 14800 353d ago
WIN1 : 04775 353d ago
LOSS1 : 34748 353d ago
WIN1 : 04778 353d ago
WIN2 : 14751 353d ago
LOSS0 : 16038 354d ago
WIN3 : 16064 354d ago
LOSS0 : 36034 354d ago
WIN2 : 16068 354d ago
LOSS1 : 36034 354d ago
WIN1 : 06073 354d ago
WIN3 : 06038 354d ago
LOSS0 : 16008 354d ago
DRAW0 : 06033 354d ago
LOSS0 : 36033 354d ago
DRAW0 : 06064 354d ago
LOSS0 : 16064 354d ago
LOSS0 : 16095 354d ago
WIN1 : 06121 354d ago
WIN3 : 06089 354d ago
LOSS1 : 26064 354d ago
LOSS0 : 16094 354d ago
DRAW0 : 06124 354d ago
WIN3 : 06124 354d ago
WIN1 : 06090 354d ago
LOSS2 : 36057 354d ago
WIN1 : 06088 354d ago
WIN1 : 06049 354d ago
DRAW0 : 06023 354d ago
LOSS0 : 16023 354d ago
WIN1 : 06049 354d ago
DRAW0 : 06018 354d ago
WIN3 : 06018 354d ago
WIN3 : 15986 354d ago
WIN1 : 05956 354d ago
LOSS0 : 15926 354d ago
LOSS0 : 15955 354d ago
LOSS0 : 15986 355d ago
LOSS0 : 16008 355d ago
WIN3 : 16033 355d ago
LOSS0 : 16005 355d ago
WIN1 : 06036 355d ago
WIN2 : 15760 363d ago
WIN1 : 05723 363d ago
WIN1 : 05695 364d ago
WIN1 : 05663 364d ago
LOSS1 : 35629 364d ago
WIN1 : 05664 364d ago
WIN3 : 05630 364d ago
DRAW0 : 05599 364d ago
LOSS0 : 15599 364d ago
LOSS0 : 15624 364d ago
WIN1 : 05647 364d ago
LOSS0 : 35615 364d ago
LOSS1 : 25652 364d ago
WIN1 : 05682 364d ago
WIN3 : 15656 364d ago
DRAW0 : 05629 364d ago
WIN3 : 05629 365d ago
WIN2 : 05602 365d ago
WIN1 : 05560 365d ago
LOSS0 : 15534 365d ago
WIN1 : 05565 365d ago
LOSS1 : 35538 365d ago
DRAW0 : 05571 365d ago
LOSS0 : 15571 365d ago
WIN1 : 05602 366d ago
WIN1 : 05573 366d ago
LOSS0 : 15540 366d ago
WIN1 : 05565 366d ago
WIN3 : 05541 366d ago
WIN1 : 05510 366d ago
DRAW0 : 05480 366d ago
LOSS0 : 15480 366d ago
DRAW0 : 05517 366d ago
WIN1 : 05517 366d ago
WIN3 : 05494 366d ago
DRAW0 : 05466 366d ago
LOSS0 : 15466 366d ago
LOSS0 : 15497 366d ago
WIN1 : 05525 366d ago
LOSS1 : 25506 366d ago
WIN2 : 15529 367d ago
WIN3 : 05494 367d ago
LOSS0 : 15462 367d ago
LOSS0 : 15487 367d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy