المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 208d ago
LOSS1 : 25582 208d ago
LOSS0 : 15611 208d ago
LOSS0 : 15643 208d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 208d ago
WIN1 : 05698 208d ago
LOSS1 : 25667 208d ago
WIN1 : 05701 208d ago
LOSS0 : 15673 208d ago
WIN1 : 05697 208d ago
LOSS0 : 15664 208d ago
LOSS0 : 15694 208d ago
WIN1 : 05721 208d ago
WIN1 : 05697 208d ago
WIN1 : 05669 208d ago
LOSS0 : 15640 208d ago
LOSS0 : 15672 208d ago
WIN1 : 05702 209d ago
WIN1 : 05667 209d ago
DRAW0 : 05633 209d ago
DRAW0 : 05633 210d ago
WIN1 : 05633 210d ago
DRAW0 : 05603 210d ago
WIN1 : 05603 210d ago
DRAW0 : 05580 210d ago
WIN3 : 05580 211d ago
WIN1 : 05550 211d ago
DRAW0 : 05506 211d ago
LOSS0 : 15506 211d ago
WIN1 : 05136 218d ago
WIN2 : 15111 218d ago
DRAW1 : 15085 218d ago
DRAW0 : 05085 218d ago
WIN2 : 15085 218d ago
LOSS1 : 25059 218d ago
WIN1 : 05084 218d ago
LOSS1 : 35053 218d ago
WIN1 : 05089 218d ago
LOSS1 : 25057 218d ago
DRAW0 : 05091 218d ago
LOSS1 : 35091 218d ago
DRAW1 : 15122 218d ago
LOSS0 : 15122 219d ago
LOSS0 : 15152 219d ago
WIN2 : 15189 219d ago
WIN1 : 05154 219d ago
WIN2 : 15128 219d ago
LOSS1 : 35102 219d ago
LOSS1 : 25136 219d ago
WIN2 : 15168 219d ago
WIN3 : 15138 219d ago
LOSS0 : 15108 219d ago
WIN3 : 05146 219d ago
WIN3 : 15119 219d ago
WIN3 : 15045 223d ago
WIN3 : 05015 223d ago
LOSS0 : 14991 223d ago
WIN1 : 05033 223d ago
WIN1 : 05002 223d ago
WIN1 : 04974 223d ago
DRAW1 : 14957 223d ago
LOSS0 : 34957 223d ago
WIN1 : 04987 223d ago
WIN1 : 04957 223d ago
DRAW1 : 14925 223d ago
WIN2 : 04925 223d ago
LOSS1 : 34895 223d ago
WIN3 : 14925 223d ago
LOSS0 : 14902 223d ago
LOSS0 : 14937 223d ago
DRAW0 : 04968 224d ago
WIN2 : 14968 224d ago
WIN1 : 04947 224d ago
WIN3 : 04928 224d ago
LOSS0 : 14901 224d ago
DRAW0 : 04925 224d ago
LOSS0 : 14925 224d ago
WIN1 : 04961 224d ago
LOSS2 : 34928 224d ago
WIN2 : 04958 224d ago
WIN2 : 14926 224d ago
WIN1 : 04892 224d ago
WIN3 : 04863 224d ago
LOSS0 : 14825 224d ago
DRAW1 : 14849 224d ago
WIN1 : 04849 224d ago
WIN3 : 14821 224d ago
WIN2 : 14795 224d ago
LOSS0 : 14772 224d ago
DRAW0 : 04807 224d ago
DRAW1 : 14807 224d ago
LOSS1 : 24807 224d ago
LOSS0 : 14835 224d ago
WIN2 : 14866 224d ago
WIN2 : 14844 224d ago
LOSS0 : 14814 224d ago
WIN2 : 14833 224d ago
WIN3 : 14800 224d ago
WIN1 : 04775 224d ago
LOSS1 : 34748 224d ago
WIN1 : 04778 224d ago
WIN2 : 14751 224d ago
LOSS0 : 16038 226d ago
WIN3 : 16064 226d ago
LOSS0 : 36034 226d ago
WIN2 : 16068 226d ago
LOSS1 : 36034 226d ago
WIN1 : 06073 226d ago
WIN3 : 06038 226d ago
LOSS0 : 16008 226d ago
DRAW0 : 06033 226d ago
LOSS0 : 36033 226d ago
DRAW0 : 06064 226d ago
LOSS0 : 16064 226d ago
LOSS0 : 16095 226d ago
WIN1 : 06121 226d ago
WIN3 : 06089 226d ago
LOSS1 : 26064 226d ago
LOSS0 : 16094 226d ago
DRAW0 : 06124 226d ago
WIN3 : 06124 226d ago
WIN1 : 06090 226d ago
LOSS2 : 36057 226d ago
WIN1 : 06088 226d ago
WIN1 : 06049 226d ago
DRAW0 : 06023 226d ago
LOSS0 : 16023 226d ago
WIN1 : 06049 226d ago
DRAW0 : 06018 226d ago
WIN3 : 06018 226d ago
WIN3 : 15986 226d ago
WIN1 : 05956 226d ago
LOSS0 : 15926 226d ago
LOSS0 : 15955 226d ago
LOSS0 : 15986 226d ago
LOSS0 : 16008 226d ago
WIN3 : 16033 226d ago
LOSS0 : 16005 226d ago
WIN1 : 06036 226d ago
WIN2 : 15760 235d ago
WIN1 : 05723 235d ago
WIN1 : 05695 235d ago
WIN1 : 05663 235d ago
LOSS1 : 35629 235d ago
WIN1 : 05664 235d ago
WIN3 : 05630 235d ago
DRAW0 : 05599 235d ago
LOSS0 : 15599 235d ago
LOSS0 : 15624 235d ago
WIN1 : 05647 235d ago
LOSS0 : 35615 235d ago
LOSS1 : 25652 235d ago
WIN1 : 05682 235d ago
WIN3 : 15656 236d ago
DRAW0 : 05629 236d ago
WIN3 : 05629 236d ago
WIN2 : 05602 236d ago
WIN1 : 05560 236d ago
LOSS0 : 15534 236d ago
WIN1 : 05565 236d ago
LOSS1 : 35538 236d ago
DRAW0 : 05571 236d ago
LOSS0 : 15571 236d ago
WIN1 : 05602 237d ago
WIN1 : 05573 238d ago
LOSS0 : 15540 238d ago
WIN1 : 05565 238d ago
WIN3 : 05541 238d ago
WIN1 : 05510 238d ago
DRAW0 : 05480 238d ago
LOSS0 : 15480 238d ago
DRAW0 : 05517 238d ago
WIN1 : 05517 238d ago
WIN3 : 05494 238d ago
DRAW0 : 05466 238d ago
LOSS0 : 15466 238d ago
LOSS0 : 15497 238d ago
WIN1 : 05525 238d ago
LOSS1 : 25506 238d ago
WIN2 : 15529 238d ago
WIN3 : 05494 238d ago
LOSS0 : 15462 238d ago
LOSS0 : 15487 238d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy