มะCraftsmanสะ12
まったりの里でお茶どうぞw 
WIN1 : 04619 518d ago
WIN3 : 04589 518d ago
DRAW1 : 14562 518d ago
LOSS0 : 14562 518d ago
Show more ...
LOSS0 : 14593 518d ago
LOSS0 : 14625 518d ago
WIN2 : 14653 518d ago
LOSS1 : 24625 518d ago
LOSS1 : 24655 518d ago
WIN1 : 04687 518d ago
WIN3 : 24661 518d ago
LOSS0 : 14631 518d ago
WIN1 : 04663 518d ago
WIN3 : 14631 518d ago
WIN1 : 04605 518d ago
LOSS0 : 34578 518d ago
LOSS0 : 14608 518d ago
WIN2 : 14636 518d ago
LOSS0 : 14610 518d ago
LOSS1 : 24643 518d ago
LOSS1 : 24670 518d ago
WIN3 : 04702 518d ago
LOSS0 : 14670 518d ago
WIN3 : 14696 518d ago
WIN1 : 04665 518d ago
LOSS0 : 34463 557d ago
LOSS0 : 14493 557d ago
WIN2 : 14522 557d ago
WIN3 : 14494 557d ago
LOSS1 : 24468 557d ago
WIN1 : 04498 557d ago
DRAW1 : 14472 557d ago
LOSS0 : 14472 557d ago
LOSS0 : 34499 557d ago
WIN1 : 04527 557d ago
LOSS1 : 24501 557d ago
WIN3 : 04529 557d ago
WIN1 : 04497 557d ago
LOSS0 : 14470 557d ago
LOSS0 : 14496 557d ago
WIN1 : 04523 557d ago
WIN3 : 04492 557d ago
LOSS0 : 14460 557d ago
WIN3 : 24491 557d ago
WIN2 : 14464 557d ago
WIN2 : 04432 557d ago
WIN2 : 04402 557d ago
LOSS0 : 14373 557d ago
LOSS0 : 14403 557d ago
DRAW0 : 04430 557d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy