ΡΣΡΙΠΙŁŁΟ13
Top House™ 
WIN1 : 06372 18190d ago
WIN1 : 06344 18190d ago
WIN1 : 06316 18190d ago
WIN1 : 06288 18190d ago
Show more ...
LOSS0 : 16259 18190d ago
WIN1 : 06287 18190d ago
LOSS0 : 16260 18190d ago
WIN1 : 06291 18190d ago
LOSS0 : 16260 18190d ago
WIN1 : 06286 18190d ago
LOSS0 : 16258 18190d ago
LOSS0 : 16288 18190d ago
LOSS0 : 16319 18190d ago
WIN1 : 06347 18190d ago
WIN1 : 06314 18190d ago
WIN1 : 06282 18190d ago
WIN1 : 06255 18190d ago
WIN1 : 06112 18190d ago
WIN2 : 16082 18190d ago
LOSS0 : 16057 18190d ago
LOSS0 : 16088 18190d ago
WIN2 : 16120 18190d ago
LOSS0 : 16088 18190d ago
LOSS0 : 16114 18190d ago
WIN1 : 06140 18190d ago
LOSS0 : 16112 18190d ago
WIN1 : 06144 18190d ago
LOSS0 : 16113 18190d ago
WIN2 : 06145 18190d ago
LOSS0 : 16115 18190d ago
LOSS1 : 26143 18190d ago
WIN1 : 06169 18190d ago
LOSS0 : 16137 18190d ago
LOSS0 : 16170 18190d ago
WIN1 : 06200 18190d ago
WIN1 : 05634 18190d ago
WIN2 : 15608 18190d ago
LOSS0 : 15577 18190d ago
LOSS0 : 15605 18190d ago
WIN1 : 05629 18190d ago
WIN1 : 05602 18190d ago
LOSS0 : 15572 18190d ago
LOSS0 : 15600 18190d ago
WIN3 : 05623 18190d ago
LOSS0 : 15590 18190d ago
WIN1 : 04709 612d ago
WIN3 : 04678 612d ago
WIN1 : 04651 612d ago
WIN1 : 04622 612d ago
LOSS0 : 14593 612d ago
LOSS1 : 34622 612d ago
WIN1 : 04651 612d ago
WIN2 : 14621 612d ago
LOSS0 : 14590 612d ago
LOSS0 : 14617 612d ago
WIN1 : 04649 612d ago
LOSS0 : 14619 612d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy