ψchiharuψ13
パリピジョンST 
WIN1 : 06141 18012d ago
LOSS0 : 16114 18012d ago
LOSS0 : 16149 18012d ago
LOSS0 : 16176 18012d ago
Show more ...
WIN1 : 06203 18012d ago
WIN1 : 06168 18012d ago
LOSS0 : 16137 18012d ago
WIN1 : 06156 18012d ago
LOSS0 : 16129 18012d ago
WIN3 : 16167 18012d ago
WIN1 : 06137 18012d ago
LOSS0 : 16102 18012d ago
WIN1 : 06130 18012d ago
WIN3 : 16100 18012d ago
WIN1 : 06070 18012d ago
LOSS1 : 26038 18012d ago
WIN1 : 06067 18012d ago
LOSS0 : 16039 18012d ago
WIN1 : 06067 18012d ago
WIN1 : 06036 18012d ago
LOSS0 : 16005 18012d ago
LOSS0 : 36032 18012d ago
WIN1 : 06059 18012d ago
LOSS0 : 15795 18012d ago
WIN2 : 15826 18012d ago
WIN1 : 05799 18012d ago
LOSS0 : 15771 18012d ago
LOSS2 : 35804 18012d ago
LOSS0 : 15825 18012d ago
DRAW0 : 05852 18012d ago
WIN2 : 15852 18012d ago
WIN1 : 06216 18012d ago
LOSS0 : 16188 18012d ago
WIN1 : 06215 18012d ago
LOSS0 : 16190 18012d ago
LOSS0 : 16226 18012d ago
LOSS0 : 16254 18012d ago
WIN1 : 06279 18012d ago
LOSS0 : 16251 18012d ago
LOSS0 : 16282 18012d ago
WIN1 : 06310 18012d ago
WIN1 : 06280 18012d ago
WIN1 : 06247 18012d ago
WIN1 : 06217 18012d ago
LOSS0 : 16191 18012d ago
WIN1 : 06221 18012d ago
WIN2 : 16190 18012d ago
LOSS0 : 16160 18012d ago
WIN1 : 06194 18012d ago
LOSS0 : 36168 18012d ago
WIN1 : 06195 18012d ago
WIN1 : 06167 18012d ago
LOSS0 : 16139 18012d ago
DRAW0 : 06252 18012d ago
WIN1 : 06252 18012d ago
WIN1 : 06226 18012d ago
LOSS0 : 16192 18012d ago
WIN1 : 06222 18012d ago
WIN2 : 16192 18012d ago
WIN1 : 06165 18012d ago
LOSS0 : 16131 18012d ago
WIN1 : 06163 18012d ago
WIN1 : 06136 18012d ago
WIN1 : 06106 18012d ago
LOSS0 : 16076 18012d ago
LOSS0 : 16109 18012d ago
LOSS1 : 36137 18012d ago
WIN1 : 06165 18012d ago
WIN1 : 06138 18012d ago
WIN1 : 05715 134d ago
LOSS0 : 15685 134d ago
WIN1 : 05719 134d ago
LOSS0 : 15694 134d ago
WIN1 : 05725 134d ago
WIN2 : 15699 134d ago
WIN1 : 05664 135d ago
WIN1 : 05636 135d ago
LOSS0 : 15607 135d ago
WIN1 : 05638 135d ago
LOSS0 : 15611 135d ago
LOSS0 : 15640 135d ago
WIN1 : 05668 135d ago
LOSS0 : 15641 135d ago
LOSS0 : 15669 135d ago
WIN1 : 05699 135d ago
LOSS0 : 15941 235d ago
LOSS0 : 15973 235d ago
WIN3 : 16004 235d ago
LOSS0 : 15974 235d ago
WIN1 : 06002 235d ago
DRAW0 : 05976 235d ago
WIN1 : 05976 235d ago
WIN2 : 15949 235d ago
WIN1 : 05919 235d ago
LOSS0 : 35892 235d ago
LOSS0 : 15923 235d ago
LOSS1 : 25955 235d ago
WIN1 : 06120 265d ago
WIN1 : 06091 265d ago
WIN1 : 06064 265d ago
WIN1 : 06034 265d ago
WIN1 : 06007 265d ago
LOSS0 : 15976 266d ago
WIN2 : 16002 266d ago
WIN1 : 05971 266d ago
WIN1 : 05941 266d ago
LOSS1 : 25908 266d ago
WIN1 : 05935 266d ago
WIN1 : 05909 266d ago
LOSS0 : 35877 266d ago
WIN1 : 05907 266d ago
WIN1 : 05874 266d ago
LOSS0 : 15844 266d ago
DRAW0 : 05876 266d ago
LOSS0 : 15876 266d ago
LOSS0 : 15906 266d ago
LOSS0 : 25933 266d ago
WIN1 : 05964 266d ago
WIN1 : 05938 266d ago
DRAW0 : 05907 266d ago
WIN1 : 05907 266d ago
LOSS0 : 15460 276d ago
DRAW0 : 05488 276d ago
LOSS0 : 35488 276d ago
LOSS0 : 15515 276d ago
WIN1 : 05547 276d ago
WIN1 : 05514 276d ago
WIN1 : 05484 276d ago
WIN1 : 05455 276d ago
LOSS0 : 25422 276d ago
LOSS0 : 15454 276d ago
WIN3 : 05484 276d ago
LOSS0 : 15454 276d ago
WIN1 : 05483 276d ago
LOSS0 : 15455 276d ago
LOSS1 : 25482 276d ago
LOSS0 : 15512 276d ago
LOSS0 : 15539 276d ago
LOSS0 : 15571 276d ago
WIN1 : 05605 276d ago
WIN1 : 05576 276d ago
WIN1 : 05548 276d ago
LOSS0 : 15521 276d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy