ααɾση13
CMC Blizzard 
WIN2 : 04997 255d ago
WIN1 : 04966 255d ago
WIN1 : 04937 255d ago
LOSS0 : 14909 255d ago
Show more ...
WIN1 : 04936 255d ago
WIN1 : 04909 257d ago
WIN3 : 04876 257d ago
WIN1 : 04904 261d ago
WIN1 : 04878 261d ago
WIN1 : 04850 261d ago
WIN1 : 04820 261d ago
LOSS0 : 14792 261d ago
WIN1 : 04821 261d ago
LOSS0 : 14791 262d ago
WIN1 : 04820 262d ago
DRAW0 : 04791 262d ago
WIN1 : 04791 262d ago
WIN2 : 14931 287d ago
LOSS0 : 14901 287d ago
LOSS0 : 14933 287d ago
LOSS1 : 24963 287d ago
WIN3 : 14994 287d ago
WIN1 : 04967 287d ago
LOSS0 : 24937 287d ago
WIN3 : 04965 288d ago
LOSS1 : 24612 294d ago
LOSS0 : 14643 294d ago
LOSS0 : 14672 294d ago
LOSS1 : 24701 294d ago
LOSS1 : 24733 294d ago
LOSS0 : 14760 294d ago
LOSS1 : 34787 294d ago
LOSS1 : 24817 294d ago
LOSS0 : 14844 294d ago
LOSS1 : 34874 294d ago
WIN1 : 04906 294d ago
WIN1 : 04874 294d ago
LOSS0 : 14846 294d ago
WIN1 : 04876 294d ago
LOSS0 : 14844 294d ago
WIN2 : 04876 294d ago
LOSS0 : 14848 294d ago
LOSS1 : 24881 294d ago
LOSS1 : 24912 294d ago
LOSS1 : 24943 294d ago
LOSS0 : 14973 294d ago
LOSS0 : 15004 294d ago
LOSS0 : 15032 294d ago
LOSS0 : 15060 294d ago
WIN1 : 05087 294d ago
LOSS0 : 25982 295d ago
WIN2 : 16008 295d ago
LOSS0 : 15977 295d ago
LOSS0 : 16009 295d ago
WIN2 : 16035 295d ago
LOSS0 : 16010 295d ago
LOSS0 : 16036 295d ago
LOSS0 : 16061 295d ago
LOSS0 : 16086 295d ago
LOSS1 : 26120 295d ago
LOSS1 : 26152 295d ago
LOSS0 : 16181 295d ago
LOSS0 : 16214 295d ago
WIN1 : 06242 295d ago
WIN1 : 06209 295d ago
LOSS0 : 16181 295d ago
WIN2 : 16211 295d ago
LOSS0 : 16183 295d ago
WIN2 : 16213 295d ago
WIN2 : 16185 296d ago
LOSS1 : 26158 296d ago
WIN1 : 06183 296d ago
LOSS0 : 16156 296d ago
WIN1 : 06182 296d ago
WIN1 : 06153 296d ago
WIN1 : 04645 382d ago
WIN1 : 04617 382d ago
WIN1 : 04583 383d ago
WIN1 : 04551 383d ago
LOSS0 : 14521 383d ago
LOSS0 : 15095 449d ago
DRAW1 : 15127 449d ago
DRAW0 : 05127 449d ago
WIN1 : 05127 449d ago
WIN1 : 05100 449d ago
WIN1 : 05072 449d ago
LOSS0 : 15045 449d ago
LOSS1 : 25071 449d ago
WIN1 : 05099 449d ago
DRAW0 : 05071 449d ago
LOSS1 : 25071 449d ago
WIN1 : 05100 449d ago
DRAW0 : 05072 449d ago
WIN1 : 04837 462d ago
WIN2 : 14806 462d ago
LOSS1 : 24775 462d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy