איציק13
BrengiTitans 
LOSS0 : 16462 18041d ago
LOSS0 : 16493 18041d ago
WIN3 : 16523 18041d ago
WIN2 : 16496 18041d ago
Show more ...
LOSS0 : 16464 18041d ago
WIN1 : 06496 18041d ago
LOSS0 : 16467 18041d ago
WIN1 : 06499 18041d ago
WIN2 : 16468 18041d ago
WIN1 : 06442 18041d ago
WIN2 : 16415 18041d ago
WIN2 : 16388 18041d ago
LOSS0 : 16361 18041d ago
LOSS0 : 16389 18041d ago
LOSS0 : 16419 18041d ago
WIN1 : 06450 18041d ago
LOSS0 : 16419 18041d ago
WIN1 : 06453 18041d ago
WIN1 : 06420 18041d ago
DRAW0 : 06392 18041d ago
WIN1 : 06392 18041d ago
LOSS0 : 16364 18041d ago
LOSS0 : 16389 18041d ago
DRAW0 : 06098 18041d ago
LOSS0 : 16098 18041d ago
LOSS0 : 16116 18041d ago
WIN1 : 06154 18041d ago
WIN2 : 16118 18041d ago
DRAW0 : 06096 18041d ago
WIN2 : 16096 18041d ago
WIN2 : 16066 18041d ago
LOSS0 : 16035 18041d ago
WIN2 : 16069 18041d ago
WIN1 : 06046 18041d ago
LOSS1 : 26013 18041d ago
WIN2 : 16049 18041d ago
LOSS0 : 36019 18041d ago
LOSS0 : 16052 18041d ago
DRAW0 : 06095 18041d ago
LOSS0 : 16095 18041d ago
WIN1 : 06128 18041d ago
WIN1 : 06105 18041d ago
LOSS0 : 16088 18041d ago
LOSS1 : 26123 18041d ago
WIN3 : 16158 18041d ago
WIN1 : 06140 18041d ago
LOSS0 : 16115 18041d ago
WIN1 : 06137 18041d ago
DRAW0 : 05873 18041d ago
WIN2 : 15873 18041d ago
LOSS0 : 15846 18041d ago
LOSS0 : 35871 18041d ago
WIN3 : 15887 18041d ago
WIN1 : 05856 18041d ago
DRAW0 : 05828 18041d ago
WIN1 : 05828 18041d ago
WIN1 : 05801 18041d ago
WIN1 : 05767 18041d ago
LOSS1 : 35733 18041d ago
LOSS0 : 15771 18041d ago
WIN1 : 05804 18041d ago
WIN1 : 05771 18041d ago
DRAW0 : 05744 18041d ago
WIN1 : 05744 18041d ago
LOSS0 : 15718 18041d ago
WIN1 : 05745 18041d ago
LOSS0 : 35719 18041d ago
LOSS0 : 15757 18041d ago
WIN3 : 05786 18041d ago
LOSS0 : 25757 18041d ago
LOSS1 : 35787 18041d ago
WIN1 : 05826 18041d ago
LOSS1 : 25803 18041d ago
LOSS1 : 25957 149d ago
LOSS0 : 15989 149d ago
WIN2 : 16017 156d ago
LOSS0 : 15986 156d ago
LOSS0 : 16015 156d ago
LOSS1 : 26050 156d ago
WIN3 : 16070 156d ago
WIN1 : 06044 156d ago
LOSS0 : 16007 156d ago
LOSS0 : 16035 156d ago
LOSS0 : 16057 156d ago
WIN1 : 06086 156d ago
WIN1 : 06053 156d ago
WIN1 : 06022 156d ago
LOSS0 : 15989 156d ago
LOSS0 : 16022 156d ago
LOSS0 : 16048 156d ago
WIN1 : 06076 156d ago
LOSS0 : 16044 156d ago
WIN2 : 16065 156d ago
WIN1 : 06037 156d ago
LOSS1 : 26007 156d ago
LOSS1 : 26029 156d ago
WIN1 : 06055 156d ago
WIN1 : 06026 156d ago
WIN1 : 05997 156d ago
LOSS1 : 26188 175d ago
LOSS0 : 16221 175d ago
LOSS0 : 16252 175d ago
WIN1 : 06278 175d ago
DRAW0 : 06246 175d ago
LOSS0 : 16246 175d ago
WIN3 : 06273 175d ago
LOSS1 : 26242 175d ago
WIN1 : 06265 175d ago
WIN1 : 06232 175d ago
WIN2 : 06204 175d ago
WIN1 : 06173 175d ago
WIN1 : 06140 176d ago
WIN1 : 06108 176d ago
WIN1 : 06079 176d ago
WIN1 : 06048 176d ago
WIN1 : 06021 176d ago
LOSS0 : 35818 187d ago
LOSS0 : 15848 187d ago
LOSS0 : 15882 187d ago
LOSS0 : 15912 187d ago
WIN1 : 05944 187d ago
WIN1 : 05912 187d ago
LOSS1 : 35890 187d ago
LOSS1 : 25918 187d ago
WIN1 : 05944 187d ago
LOSS1 : 35918 187d ago
WIN1 : 05949 187d ago
LOSS0 : 15923 187d ago
LOSS0 : 15938 187d ago
WIN1 : 05964 187d ago
WIN1 : 05928 187d ago
WIN1 : 05895 187d ago
WIN3 : 05868 187d ago
LOSS1 : 35839 187d ago
WIN1 : 05866 187d ago
LOSS0 : 35838 187d ago
LOSS0 : 15870 187d ago
LOSS1 : 25903 187d ago
WIN1 : 05932 187d ago
WIN1 : 05908 187d ago
LOSS0 : 15971 241d ago
LOSS0 : 16003 241d ago
WIN1 : 06034 241d ago
WIN1 : 06006 241d ago
WIN1 : 05978 241d ago
LOSS0 : 15950 241d ago
WIN1 : 05978 241d ago
LOSS0 : 15952 241d ago
LOSS0 : 15975 241d ago
LOSS0 : 36005 241d ago
LOSS0 : 16034 241d ago
LOSS0 : 16060 241d ago
LOSS0 : 16085 241d ago
WIN1 : 06118 241d ago
LOSS0 : 16088 241d ago
WIN1 : 06116 241d ago
WIN1 : 06086 241d ago
LOSS1 : 26056 241d ago
WIN2 : 16089 241d ago
WIN1 : 06059 241d ago
LOSS0 : 36026 241d ago
LOSS0 : 16053 242d ago
LOSS1 : 26079 242d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy