ⓢⓖ☣קsɏȼhØ™⚔13
...... 
LOSS0 : 35131 18316d ago
LOSS0 : 15153 18316d ago
WIN1 : 05175 18316d ago
WIN2 : 15146 18316d ago
Show more ...
LOSS0 : 15113 18316d ago
WIN2 : 15136 18316d ago
LOSS1 : 25106 18316d ago
WIN1 : 05128 18316d ago
LOSS1 : 35095 18316d ago
LOSS0 : 25117 18316d ago
WIN1 : 05141 18316d ago
WIN2 : 15113 18316d ago
WIN1 : 05084 18316d ago
LOSS0 : 15055 18316d ago
WIN3 : 05078 18316d ago
LOSS0 : 15048 18316d ago
WIN2 : 15070 18316d ago
WIN1 : 05040 18316d ago
WIN2 : 15010 18316d ago
WIN1 : 04982 18316d ago
WIN3 : 04952 18316d ago
LOSS1 : 34922 18316d ago
LOSS1 : 24943 18316d ago
WIN1 : 04964 18316d ago
WIN2 : 14933 18316d ago
LOSS0 : 16174 18316d ago
LOSS0 : 16201 18316d ago
LOSS1 : 26229 18316d ago
WIN1 : 06260 18316d ago
WIN2 : 15682 18316d ago
LOSS0 : 15654 18316d ago
WIN2 : 15684 18316d ago
WIN2 : 15655 18316d ago
WIN3 : 05622 18316d ago
LOSS1 : 25594 18316d ago
LOSS1 : 35619 18316d ago
LOSS0 : 35641 18316d ago
LOSS0 : 15671 18316d ago
WIN2 : 15695 18316d ago
WIN3 : 15668 18316d ago
LOSS0 : 15641 18316d ago
LOSS1 : 25668 18316d ago
WIN1 : 05692 18316d ago
WIN2 : 15663 18316d ago
WIN2 : 15636 18316d ago
LOSS1 : 25609 18316d ago
WIN1 : 05636 18316d ago
LOSS0 : 15609 18316d ago
WIN2 : 15636 18316d ago
WIN2 : 15608 18316d ago
WIN1 : 05577 18316d ago
LOSS0 : 15547 18316d ago
WIN1 : 05573 18316d ago
LOSS0 : 15543 18316d ago
LOSS0 : 16132 18316d ago
LOSS1 : 26161 18316d ago
LOSS0 : 16194 18316d ago
WIN2 : 06225 18316d ago
WIN1 : 06198 18316d ago
WIN1 : 06165 18316d ago
WIN1 : 06136 18316d ago
WIN1 : 06105 18316d ago
WIN1 : 05737 18316d ago
WIN2 : 15706 18316d ago
LOSS0 : 15677 18316d ago
WIN1 : 05703 18316d ago
LOSS0 : 15673 18316d ago
WIN1 : 05700 18316d ago
WIN1 : 05669 18316d ago
WIN2 : 15638 18316d ago
WIN1 : 05608 18316d ago
WIN2 : 15577 18316d ago
LOSS0 : 15550 18316d ago
LOSS0 : 15573 18316d ago
LOSS1 : 25597 18316d ago
WIN2 : 15621 18316d ago
WIN1 : 05591 18316d ago
LOSS1 : 25564 18316d ago
LOSS0 : 15587 18316d ago
WIN2 : 15612 18316d ago
LOSS0 : 15584 18316d ago
WIN1 : 05613 18316d ago
WIN1 : 05584 18316d ago
LOSS0 : 15556 18316d ago
LOSS0 : 15582 18316d ago
LOSS0 : 15338 18316d ago
LOSS1 : 25363 18316d ago
LOSS0 : 15387 18316d ago
WIN1 : 05412 18316d ago
WIN1 : 05379 18316d ago
WIN2 : 05348 18316d ago
LOSS0 : 15317 18316d ago
WIN1 : 05343 18316d ago
WIN1 : 05315 18316d ago
WIN1 : 05289 18316d ago
LOSS0 : 15258 18316d ago
WIN1 : 05284 18316d ago
LOSS0 : 15256 18316d ago
WIN1 : 05281 18316d ago
WIN1 : 05253 18316d ago
LOSS0 : 15223 18316d ago
LOSS0 : 15245 18316d ago
LOSS0 : 36541 18316d ago
WIN2 : 16570 18316d ago
LOSS0 : 16541 18316d ago
LOSS0 : 36567 18316d ago
LOSS0 : 16594 18316d ago
LOSS0 : 16623 18316d ago
WIN1 : 05865 18316d ago
WIN1 : 05835 18316d ago
LOSS0 : 15808 18316d ago
WIN1 : 05836 18316d ago
LOSS0 : 15804 18316d ago
LOSS1 : 25830 18316d ago
LOSS0 : 15861 18316d ago
WIN1 : 05888 18316d ago
WIN3 : 05857 18316d ago
WIN1 : 05830 18316d ago
WIN1 : 05802 18316d ago
WIN1 : 05772 18316d ago
LOSS1 : 35744 18316d ago
WIN3 : 05769 18316d ago
LOSS1 : 25738 18316d ago
LOSS0 : 15768 18316d ago
LOSS0 : 15793 18316d ago
WIN2 : 15820 18316d ago
WIN3 : 05789 18316d ago
LOSS1 : 25759 18316d ago
WIN2 : 15786 18316d ago
LOSS0 : 15756 18316d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy