τհεلυδգε13
BackOnSaturday 
LOSS1 : 26451 18183d ago
LOSS0 : 16479 18183d ago
WIN1 : 06506 18183d ago
WIN3 : 06479 18183d ago
Show more ...
LOSS0 : 16451 18183d ago
LOSS0 : 16483 18183d ago
LOSS0 : 16516 18183d ago
WIN1 : 06545 18183d ago
LOSS0 : 16516 18183d ago
WIN1 : 06544 18183d ago
WIN1 : 06513 18183d ago
WIN1 : 06481 18183d ago
WIN1 : 06451 18183d ago
LOSS0 : 16420 18183d ago
WIN1 : 06455 18183d ago
WIN2 : 16426 18183d ago
LOSS0 : 16398 18183d ago
LOSS0 : 16428 18183d ago
DRAW0 : 06462 18183d ago
LOSS0 : 16462 18183d ago
LOSS0 : 16490 18183d ago
LOSS0 : 16530 18183d ago
DRAW0 : 06566 18183d ago
LOSS0 : 16566 18183d ago
WIN1 : 06595 18183d ago
WIN1 : 06572 18183d ago
WIN3 : 06549 18183d ago
WIN1 : 06526 18183d ago
WIN1 : 06491 18183d ago
LOSS0 : 26466 18183d ago
WIN1 : 06508 18183d ago
LOSS0 : 16478 18183d ago
LOSS0 : 16445 18183d ago
LOSS0 : 16481 18183d ago
LOSS0 : 16525 18183d ago
LOSS0 : 16548 18183d ago
WIN1 : 06585 18183d ago
DRAW0 : 06553 18183d ago
WIN1 : 06553 18183d ago
WIN1 : 06532 18183d ago
WIN1 : 06506 18183d ago
WIN1 : 06484 18183d ago
LOSS0 : 16455 18183d ago
WIN1 : 06486 18183d ago
WIN1 : 06458 18183d ago
WIN3 : 16428 18183d ago
DRAW0 : 06401 18183d ago
WIN1 : 06401 18183d ago
LOSS0 : 26358 18183d ago
WIN1 : 06390 18183d ago
LOSS0 : 16368 18183d ago
LOSS0 : 16873 18183d ago
WIN1 : 06900 18183d ago
WIN1 : 06870 18183d ago
LOSS0 : 16840 18183d ago
LOSS0 : 16870 18183d ago
WIN1 : 06902 18183d ago
LOSS0 : 16873 18183d ago
WIN1 : 06898 18183d ago
LOSS0 : 16867 18183d ago
LOSS0 : 36897 18183d ago
LOSS0 : 16926 18183d ago
WIN1 : 06958 18183d ago
WIN1 : 06928 18183d ago
LOSS0 : 16896 18183d ago
LOSS0 : 36930 18183d ago
WIN3 : 16959 18183d ago
WIN1 : 06932 18183d ago
WIN1 : 06905 18183d ago
WIN1 : 06877 18183d ago
LOSS0 : 36850 18183d ago
WIN1 : 06880 18183d ago
LOSS0 : 16853 18183d ago
WIN1 : 06884 18183d ago
LOSS0 : 36853 18183d ago
LOSS0 : 16883 18183d ago
LOSS0 : 16847 18183d ago
WIN1 : 06880 18183d ago
LOSS0 : 16847 18183d ago
WIN2 : 06874 18183d ago
WIN1 : 06848 18183d ago
LOSS0 : 16818 18183d ago
LOSS0 : 16849 18183d ago
LOSS1 : 26882 18183d ago
LOSS0 : 16913 18183d ago
WIN1 : 06945 18183d ago
LOSS1 : 26912 18183d ago
WIN1 : 06946 18183d ago
DRAW1 : 16916 18183d ago
WIN1 : 06916 18183d ago
WIN1 : 06884 18183d ago
LOSS0 : 16856 18183d ago
LOSS0 : 16885 18183d ago
LOSS1 : 26919 18183d ago
LOSS0 : 36949 18183d ago
DRAW0 : 06978 18183d ago
LOSS0 : 16978 18183d ago
WIN1 : 07013 18183d ago
WIN1 : 06982 18183d ago
LOSS0 : 16952 18183d ago
LOSS0 : 16982 18183d ago
LOSS0 : 17014 18183d ago
WIN1 : 07047 18183d ago
LOSS0 : 17020 18183d ago
LOSS0 : 17052 18183d ago
LOSS0 : 17072 18183d ago
LOSS0 : 17105 18183d ago
WIN1 : 07135 18183d ago
WIN3 : 07102 18183d ago
WIN1 : 07076 18183d ago
WIN1 : 07043 18183d ago
WIN1 : 07018 18183d ago
WIN1 : 06989 18183d ago
WIN1 : 06955 18183d ago
LOSS0 : 16927 18183d ago
WIN1 : 06958 18183d ago
WIN1 : 06929 18183d ago
WIN1 : 06906 18183d ago
LOSS0 : 16154 18183d ago
LOSS0 : 16182 18183d ago
LOSS0 : 16209 18183d ago
LOSS0 : 16244 18183d ago
WIN1 : 06274 18183d ago
LOSS0 : 16243 18183d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy